Ubezpieczenia komunikacyjne w Grupie PZU

Grupa PZU ma długoletnie tradycje na Polskim rynku ubezpieczeniowym. Historia Spółki sięga lat dwudziestych, kiedy to na polskich ziemiach została powołana do życia Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Była to pierwsza ogólnopolska firma ubezpieczeniowa, która zapewniała pełen pakiet ubezpieczeń. Następnie została ona przekształcona w PZU. Budowanie długoterminowych relacji z klientem jest ogromnym priorytetem dla firmy. Spółka stawia na rozwój swoich pracowników, tak aby rok do roku zwiększać standard obsługi klienta. Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU skupia wokół siebie wszystkie aktywności firmy jak ubezpieczenia majątkowe oraz zdrowotne, inwestycje, fundusze emerytalne, bankowość. Główną ideą firmy jest budowanie wartości dla klienta i partnerów biznesowych, w oparciu zaspokojenie indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenia komunikacyjne w Grupie PZU

Każdy właściciel pojazdów mechanicznych, chcący się poruszać po drodze musi mieć wykupione ubezpieczenie komunikacyjne OC. Polisa ubezpieczeniowa zabezpiecza klienta przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi zdarzeń losowych jak wypadek lub kolizja drogowa. Polisę ubezpieczeniową OC zakupuje osoba mająca na stanie samochód, motocykl, ciągnik rolniczy, motorower, czy inny pojazd niezależnie od tego, czy go używa, czy nie. Ubezpieczenie kupujemy na okres 12 miesięcy, zapewniając w ten sposób wsparcie finansowe zarówno sobie, jak i swojej rodzinie w bardzo trudnych sytuacjach mających miejsce na drodze. Zgodnie z panującym prawem w Polsce każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi mieć wykupioną polisę w innym przypadku, jej brak może naprawdę dużo kosztować.

Wyłączenia i główne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU nie odpowiada za szkody, które kierujący pojazdem mechanicznym wyrządził osobom trzecim. Nie odpowiada również za szkody, w pojeździe, którego współwłaścicielem jest posiadacz pojazdu, w którym to została wyrządzona szkoda. PZU nie odpowiada za zniszczenia w przewożonych za opłatą ładunkach, bagażu lub przesyłkach, chyba że odpowiedzialność spada na posiadacza innego pojazdu, który nie przewozi tych przedmiotów. Grupa PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na zniszczeniu, czy też skażeniu środowiska.